Uise Plus Waterconditioner 4x5 ltr
Uise Plus Waterconditioner 4x5 ltr
Buffert zuurgraad (pH) en bicarbonaten; voor optimale waterkwaliteit

Artikelnummer

310449

 
Uise Plus is een water pH regulator die wordt geadviseerd om de resultaten van tank mixen met fungicides en bladmeststoffen, te verbeteren. Uise Plus verbeterd de efficiëntie van bladvoeding door bicarbonaten, calcium en magnesium ionen te neutraliseren. Het wordt aanbevolen voor de meest moeilijke omstandigheden: hard, verontreinigd en alkaline water (pH hoger dan 7,5), met een hoog gehalte aan bicarbonaten etc. Correctie van het water met Uise Plus maakt het mogelijk om veel natuurlijk aan de bodem gebonden voedingsstoffen vrij te maken. Daarom wordt het ook toegepast om de kwaliteit van veel beregeningswater te verbeteren.
 
Belangrijkste voordelen
•Uise Plus verlaagt en buffert de pH van de spuitoplossing. De meest optimale pH voor een tank mix ligt tussen de 5 en 6.
•Uise Plus verhoogt de efficiëntie van bladbemesting door bicarbonaten te neutraliseren.
•Uise Plus verzekert een maximum effect en homogeniteit van toegediende actieve stoffen.
•Voeding voor het gras: efficiënte vorm van ureum stikstof en zwavel.
•Bodemverbetering; zoutproblemen en verdichting van grond worden vermindert.
•Zorgt voor zuurstof in de bodem en kan daarmee “black layer” voorkomen of verminderen.
•Uise Plus voorkomt dat pesticides deactiveren bij het gebruik van hard water (kationen) en/of water met een hoge pH.
•Veiliger in gebruik in vergelijking met andere conventionele zuren.
•Top oplosser en reinigingsformule voor druppelaars en irrigatie systemen.
 
Aard van het product
Vloeibaar, pH 1
Dosering en toepassing:Voor de dosering wordt gebruik gemaakt van cijfers uit wateranalyses of wordt ter plaatste een meting gedaan door een technisch specialist met behulp van speciale meetapparatuur