TURFControl 5tm (TC5)  10 liter
TURFControl 5tm (TC5) 10 liter
Viltcontrole & bodemverbetering

Artikelnummer

310905

 
TC5 is een vloeibare oplossing van met name calcium-, ammoniumen kaliumnitraat met koolstofverbindingen en is volledig biologische afbreekbaar. De bestanddelen van TC-5 zorgen ervoor dat er in de grond zuurstof beschikbaar komt. Micro-organismen zoals bacteriën hebben koolstofverbindingen en zuurstof nodig om o.a. eiwitten te produceren. TC-5 zorgt ervoor dat er voldoende zuurstof ontstaat in de bodem zodat de micro-organismen beter functioneren en zich snel gaan vermenigvuldigen. Hierdoor wordt organisch materiaal afgebroken en omgezet in o.a. voedingsstoffen waarbij koolzuurgas ontstaat dat door de grasplanten goed benut kan worden (fotosynthese). Daarnaast resulteert de toepassing van TC5 o.a. in een betere bodemstructuur, een ontwikkeling van aanwezige mycorrhizae en een betere wortelontwikkeling.
Voordelen

• vergroting activiteit bodemorganismen
• afbraak van vilt en controle op viltopbouw
• verwijderen Black-Layer
• algen en mos verdwijnen
• betere bodemstructuur
• betere wortelontwikkeling
• betere waterdoorlatendheid
• gezondere grasmat
• kostenbesparing
• geen hinder golfspel bij toepassing
Toepassing
• Toepassen vanaf een bodemtemperatuur van 10° Celsius wanneer activiteit van micro-organismen verwacht mag worden.
• Spuiten met minimaal 600 liter water per hectare.
• TC5 kan gecombineerd worden toegepast met een groot aantal andere middelen. Vraag om advies.
• Product bewaren bij minimaal 5° Celsius.

Dosering Greens & Tees: 20/30 ltr per Ha om de 6-8 weken
Dosering Fairways & Sportvelden: 10/15 ltr per Ha om de 6-8 weken


Resultaat: