Kali Gazon 0-0-27+11%MgO 25 kg

Kalium, magnesium en zwavel voor optimale fotosynthese en voor hogere ziekteresistentie gedurende stressperioden.


Artikelnummer

311261 

Vraag offerte aan

Het gazon heeft vaak behoefte aan extra voeding met kalium en magnesium. Met patentkali Gazon bieden wij u een oplossing voor dit tekort en wordt tevens een extra dosis zwavel toegevoegd. Dankzij de fijne granulering, aangepast aan kwaliteitsgazons, dringen de meststoffenkorrels vlug door tot aan de wortels van de grassen.

Dosering: 20-30 gr/m2
Geschikt voor Sportvelden, Openbaar Groen & Gazons