Bloemenmengsel Fleur   1kg
Bloemenmengsel Fleur 1kg

Fleur is ontwikkeld voor verschillende doeleinden zoals bermen, gazons en bloemenweiden.


Artikelnummer

310154 

Vraag offerte aan

Fleur is ontwikkeld voor verschillende doeleinden zoals bermen, gazons en bloemenweiden. Het past prima in de nieuwe visie op landschapsbeheer en is zodanig samengesteld, dat het zeer goed voldoet in verschillende biotopen.
In het mengsel zijn één-, twee- en meerjarige soorten opgenomen, zodat meerdere jaren een prachtige variatie aan bloemen ontstaat. De meeste één en tweejarige soorten zullen zich onder gunstige omstandigheden zelf weer uitzaaien. In Fleur zitten 40 soorten waarvan 16 meerjarige soorten. Het slagen van een veldbloemenmengsel is afhankelijk van een aantal factoren.


Enkele tips:
• In principe is elke grondsoort geschikt, indien deze niet rijk is aan voedingsstoffen. Hoe schraler de grond hoe beter het resultaat.
• Ongewenste breedbladige onkruiden kunnen het best handmatig verwijderd worden.
• Bemesting hoeft niet en de maaibeurten zijn beperkt: één maaibeurt na het seizoen, voor de winter. Bemesting bevordert namelijk de groei van onkruid en vegetatieve groei van de plant wat ten koste gaat van de bloei.
• Het maaien gebeurt bij voorkeur één keer per jaar en wel eind augustus/ begin september om zaaduitval van de éénjarige soorten een kans te geven. Het maaisel blijft bij voorkeur enkele dagen liggen om de zaaduitval te bevorderen. Daarna wordt het zoveel mogelijk afgevoerd om verstikking van de vegetatie en verrijking van de bodem zoveel mogelijk te voorkomen.
• Bloemenmengsels kunnen nooit worden gebruikt voor doorzaai, alleen voor inzaai.
• Wanneer een bloemenmengsel samen met een graszaadmengsel wordt ingezaaid, mag het mengsel geen raaigrassen bevatten, dit vanwege de concurrentiestrijd. Het eerste jaar is de bloei volledig en overvloedig; het tweede jaar zal er reeds een aanpassing zijn aan de plaatselijke omstandigheden.
 
Zaaihoeveelheid
Wanneer het bloemenmengsel zonder graszaad wordt ingezaaid heeft men ca. 1.kg nodig voor 800 m2. Als het met graszaad gemengd wordt uitgezaaid, kan men met 8 kg. bloemenmengsel en 40 kg. graszaad per hectare volstaan. Om de traag ontkiemende bloemen een kans te geven zijn zeer traag kiemende grassoorten aan te bevelen. Het mengsel Slow is hier uitermate geschikt voor vanwege de traaggroeiende grassoorten die het bevat. Het mengsel bestaat voor bijna de helft uit Quatro, het schapegras dat traaggroeiend is. De overige soorten die in het mengsel voorkomen betreffen roodzwenkgrassen en struisgras die ook traaggroeiend zijn. Ook een bermmengsel of een siergazon voldoet prima, zolang er geen Engels raaigras in zit.
Zaaitijdstip
De beste periode om in te zaaien is in het voorjaar (maart en april). De éénjarige soorten komen dan nog in bloei en vormen weer zaad voor het volgende jaar. Om een maximale kieming te krijgen is een koudeperiode nodig.
 
Zaaien
Breedwerpig zaaien. Wanneer het zaad met zand wordt gemengd, wordt het volume en daardoor het zaaigemak vergroot. Het zaad dient ligt te worden ingewerkt. Op de achterkant wordt de samenstelling van Fleur vermeld.